Ủy ban bầu cử tỉnh Trà vinh tổ chức Hội nghị sơ kết bước II công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

          Ngày 14/5/2021, Tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết bước II công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có 130 đại biểu là thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh: Các Phó Chủ tịch, Thư ký và Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh; thành viên 02 Ban bầu cử Quốc hội khóa XV, 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chuyên viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Chủ tịch và Thư ký Ủy ban bầu cử huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí đến dự đưa tin.

                                          Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,

                                                                    Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo Hội nghị

 

           Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh trình bày báo sơ kết bước II công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả như sau:

          1. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị trong cả nước, ngày 29/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông báo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh (có 2 đơn vị bầu cử) với số người ứng cử là 10 người, số đại biểu được bầu là 06 đại biểu.

           Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: Ngày 22/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử theo quy định (có 14 đơn vị bầu cử) với số người ứng cử là 83 người, số đại biểu được bầu là 50 đại biểu.

          Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã: Đến ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã hoàn tất việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo từng đơn vị bầu cử. Đến nay, đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện còn lại 482 người, số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu là 288 người; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã còn 4573 người, số đại biểu được bầu là 2734 đại biểu.

                                                          Quang cảnh Hội nghị Sơ kết bước II công tác bầu cử

          2. Đối với công tác tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Cấp tỉnh, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 10/5/2021, đã tổ chức 40/94 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ cử tri của người ứng cử với tổng số cử tri tham dự là 6.907 lượt cử tri (trung bình có 173 cử tri tham dự/cuộc, đạt 78,6% so với cử tri được mời).

          Cấp huyện, cấp xã đang tiếp tục tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật (đến ngày 12/5/2021 cấp huyện và cấp xã đã tổ chức được 290 cuộc).

          Bên cạnh đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức ghi hình chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện vận động bầu cử theo quy định.

          3. Việc nắm và lập danh sách cử tri: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 1.021 khu vực bỏ phiếu của 815 Ban bầu cử xã, phường, thị trấn. Đến ngày 12/5/2021, tổng số cử tri trong toàn tỉnh Trà Vinh là 793.508 cử tri, trong đó cử tri nữ là 398.243.

                                                              Quang cảnh Hội nghị Sơ kết bước II công tác bầu cử

             4. Về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo; công tác thông tin, tuyên truyền; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử và công tác kiểm tra giám sát công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử các cấp được triển khai thực hiện theo quy định từ tỉnh đến cơ sở. Bên cạnh đó, Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban bầu cử tỉnh có Công văn gửi các tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo các tổ chức bầu cử có phương án cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn nói chung, nhất là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Qua đó, công tác y tế như: Trang bị khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt trong các cuộc họp và các cuộc hội nghị cử tri, tiếp xúc cử tri của người ứng cử… được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

                                             Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,

                                                             Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

            Phát biểu tại Hội nghị, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử trong toàn tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được cần khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp, các tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử như sau:

            Một là, tiếp tục tổ chức tốt hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

            Hai là, chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất – kỹ thuật cho cuộc bầu cử như: Trang trí khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị các phương tiện khác phục vụ bầu cử.

            Ba là, tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

           Bốn là, tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân ở địa phương. Đặc biệt từ nay đến ngày 23/5/2021 tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, quyền của cử tri, các vấn đề liên quan đến ngày bầu cử; Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

         Năm là, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử, có phương án phòng ngừa, chủ động đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá cuộc bầu cử; giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh ở những nơi có tình hình phức tạp để chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử; chuẩn bị ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến bất thường vào ngày bầu cử. Đồng thời có phương án thật cụ thể như: trang bị khẩu trang y tế, nước khử khuẩn, đo thân nhiệt cho cử tri đi bầu cử và thường xuyên tuyên truyền để cử tri và thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử  biết các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là đảm bảo an toàn trong ngày bầu cử, ngày 23/5/2021.

          Sáu là, trong ngày 23/5/2021, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Bảy là, sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử lập các biên bản về kết quả bầu cử, gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bầu cử.

          Tám là, Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã báo cáo tình hình chuẩn bị cho ngày bầu cử, báo cáo tình hình trong ngày bầu cử 23/5/2021 theo quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh./.

                                                                                                                                                                                                                                               Tin, ảnh: Hồng Xinh

 

 

 

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 4,825
  • Tất cả: 464,869