Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức Phiên họp thứ Nhất

         Ngày 19/02/2021, tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh tổ chức họp Ủy ban bầu cử Phiên họp thứ Nhất để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

          Dự và chủ trì Phiên họp thứ Nhất có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh đồng chủ trì Phiên họp.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp

          Tham dự Phiên họp còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh (bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh (là lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), thành viên Tổ Chuyên viên Ủy ban bầu cử tỉnh và phóng viên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Phân xã Trà Vinh.

Quang cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử phiên thứ nhất

            Tại Phiên họp, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ) đã thông qua các dự thảo gồm: Báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia về dự kiến số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; Quyết định của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc ấn định số đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và Tổ Chuyên viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Quyết định ủy quyền làm chủ tài khoản, phân công kế toán, thủ quỹ của Ủy ban bầu cử tỉnh; Quyết định về việc phê duyệt phương án phân bổ kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban

 bầu cử tỉnh thông qua dự thảo các văn bản xin ý kiến tại cuộc họp

         Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu về các nội dung Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thông qua, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kết luận như sau:

          - Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh chỉnh sửa các nội dung theo các ý kiến đóng góp của đại biểu; cơ cấu số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân không được làm tròn, phải đảm bảo đúng Luật định; các tổ chức bầu cử phải thực hiện nhiệm vụ theo đúng Lịch trình thời gian bầu cử;

          - Việc thành lập các Tiểu ban thông tin tuyên truyền, Tiểu ban an ninh trật tự và an toàn xã hội, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo cấp tỉnh là cần thiết, cần phải thành lập và hoạt động theo quy định (cơ cấu các thành viên trong Ủy ban bầu cử tỉnh vào các Tiểu ban);

          - Việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh phụ trách địa bàn, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh cần tham mưu Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, điều chỉnh số lượng thành viên và địa bàn phụ trách cho phù hợp. Đồng thời có quyết định cơ cấu bổ sung lãnh đạo Sở Y tế vào Ủy ban bầu cử tỉnh.

          - Về phương án phân bổ kinh phí phải đảm bảo phù hợp định mức chi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

          - Có văn bản chỉ đạo từng địa phương phải tính toán đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tình huống xấu xảy ra (trang bị vật tư y tế phòng, chống dịch, trang bị, sắp xếp phòng bỏ phiếu, mang thùng phiếu vào khu vực cách ly để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu,…).

 Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng

            nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.     

 

         Cuối cùng, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cần xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong quý I và quý II/2021, đồng thời xem đây Ngày hội của toàn dân trong tỉnh, nên công tác tổ chức bầu cử phải thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; người được đề cử ứng cử phải là người thật sự ưu tú, đủ tiêu chuẩn, có uy tín, tâm huyết, năng lực và trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao.             

                                                                                                                                                                                                                                             Tin, ảnh: Hồng Xinh

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 683
  • Trong tuần: 4,926
  • Tất cả: 464,970