Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

         Được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5270/UBND-NC ngày 25/12/2020 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ năm 2020, ngày 31/12/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

         Ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì Hội nghị.

         Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo và công chức phụ trách tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua - khen thưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Thành Thương nhấn mạnh: Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, từ đầu năm đến nay, ngành Nội vụ luôn xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác và tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Bên cạnh đó, công tác của ngành Nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Tại Hội nghị này, chúng ta tập trung thảo luận và cho ý kiến những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị gặp phải thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thành Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

 

         Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác ngành Nội vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

          Hội nghị cũng được nghe 04 báo cáo tham luận của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện: Châu Thành, Trà Cú, thành phố Trà Vinh và Thị xã Duyên Hải và 02 ý kiến vướng mắc, khó khăn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Qua đó, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ đã giải đáp, trả lời những vướng mắc, khó khăn của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ngành Nội vụ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể, nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

 

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh: Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, cụ thể là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Dự báo tình hình thế giới, khu vực và tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với nước ta nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021, ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp và các mặt công tác trọng tâm, như:

         1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số
04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

         2. Kiện toàn, sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó tổ chức đánh giá sơ kết việc hợp nhất Cơ quan cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; sơ kết đánh giá thí điểm thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Càng Long.

         3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; Điều tra thống kê cơ sở hành chính năm 2021; hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 cấp sở, cấp phòng; theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng Đề án đào tạo sau đại học; Đề án thu hút nhân tài; Đề án đào tạo ngoại ngữ; rà soát lại đội viên Đề án 500; tăng cường kiểm tra, thanh tra ngành Nội vụ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên…

         4. Thực hiện phương châm của ngành Nội vụ “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

         Ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ tỉnh nhà phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021./.

 

                                                                                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Nga

Tin khác
1 2 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 5,331
  • Tất cả: 641,109