Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh năm 2019

Sáng ngày 19/5/2020, tại trụ sở làm việc của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. 

         Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

 

         - Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX) của tỉnh Trà Vinh năm 2019

         Theo công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ, điểm đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh Trà Vinh đạt được 78,89 điểm, xếp ở vị trí thứ 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với năm 2018, điểm đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh tăng 9,04 điểm và tăng 04 bậc trong bảng xếp hạng và tăng cao nhất trong các đơn vị có tăng điểm năm 2019 (năm 2018, tổng điểm đạt được của tỉnh là 69,85 điểm), điểm đánh giá cao nhất năm 2019 tỉnh Quảng Ninh (với tổng 90,09 điểm).

         Chỉ số CCHC được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá (43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần), gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa hành chính; (8) Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tổng thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: 33,50 điểm là điểm qua điều tra khảo sát; 65 điểm tự chấm và 1,50 điểm do Bộ Nội vụ đánh giá.

         - Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, tiếng Anh là SIPAS) của tỉnh Trà Vinh năm 2019

         Điểm tổng hợp Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh Trà Vinh đạt được 89,95 điểm. So với năm 2018, chỉ số của tỉnh tăng 6,04 điểm (năm 2018, tổng điểm đạt được của tỉnh là 83,91 điểm), tỉnh Quảng Ninh có điểm số cao nhất với tổng 95,26 điểm.

         Tiêu chí đo lường Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 có 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, gồm:

         (1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước: Nơi ngồi chờ tại cơ quan có biểu hiện, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy; Trụ sở cơ quan có đủ chỗ ngồi cho người dân, tổ chức; Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức đầy đủ; Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức dễ sử dụng.

         (2) Thủ tục hành chính (TTHC): TTHC được niêm yết công khai công khai dễ thấy; TTHC được niêm yết công khai đầy đủ; Thành phần hồ sơ yêu cầu nộp đúng quy định; Mức phí/lệ phí yêu cầu nộp đúng quy định; Thời hạn giải công việc đúng quy định.

         (3) Công chức: Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự; Công chức chăm chú lắng nghe; Công chức trả lời, giải thích đầy đủ; Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu; Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ 1 lần là có thể hoàn thiện hồ sơ; Công chức giải quyết công việc đúng quy định; Công chức tận tình giúp đỡ.

         4) Kết quả dịch vụ: Kết quả phù hợp với quy định; Kết quả giải quyết có thông tin đầy đủ; Kết quả có thông tin chính xác; Kết quả đảm bảo tính công bằng.

         (5) Việc tiếp nhận, giải quyết xử lý phản ánh, kiến nghị: Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; Người dân, tổ chức dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị; Cơ quan tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực; Cơ quan có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị.

         Với phương pháp đánh giá: xác định kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chủ yếu thông qua phiếu điều tra xã hội học; đối tượng điều tra, khảo sát là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công trong phạm vi thời gian điều tra xã hội học.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 602
  • Trong tuần: 4,845
  • Tất cả: 464,889