Chức năng, nhiệm vụ Thanh tra

1. Thực hiện theo Điều 28 - Luật Thanh tra.

2. Giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch của ngành Nội vụ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và các đơn vị chức năng có liên quan giúp Giám đốc Sở để thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ.

4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Văn phòng Sở, giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chuyên môn của Thanh tra Sở.

6. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn về nghiệp vụ Thanh tra cho Sở - Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện - thành phố, Phòng Nội vụ huyện - thành phố.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 1 681
  • Tất cả: 1615151
Đăng nhập